Personvern og cookies - Bokklubb Tilbud

Personvern og cookies

VI TAR DITT PERSONVERN PÅ STØRSTE ALVOR!

Det er viktig for JustPerformance.com AS å ivareta din personlige integritet og ditt personvern. JustPerformance.com AS sin målsetting er å følge de til enhver tid gjeldende regler for behandling av personopplysninger. Formålet med JustPerformance.com AS sin personvernpolicy er å informere deg om hvilke opplysninger vi samler inn og hvordan opplysningene anvendes. Ved å godkjenne personvernpolicyen på bokklubbtilbus.no i forbindelse med kjøp eller registrering av opplysninger, samtykker du til behandlingen av dine personopplysninger i henhold til det som er angitt nedenfor.

1. HVORDAN JUSTPERFORMANCE.COM AS BEHANDLER DINE PERSONOPPLYSNINGER
JustPerformance.com AS behandler dine personopplysninger i tråd med personopplysningslovens regler. De personopplysningene du som kunde utleverer, har utlevert, eller som vi samler inn på bokklubbtilbud.no gjennom cookies (informasjonskapsler) for å administrere dine kjøp eller følge opp våre forpliktelser overfor deg som kunde behandles av JustPerformance.com AS. Personopplysningene som behandles er navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, samt IP-adresse. JustPerformance.com AS, org. nr. 917 420 785, Storgata 10, 2000 Lillestrøm er behandlingsansvarlig.

2. HVA BENYTTES PERSONOPPLYSNINGENE TIL?
Ved å utlevere dine personopplysninger til oss samtykker du til at personopplysningene legges inn i vårt kunderegister og benyttes til, og utgjør grunnlag for, identifisering, markeds- og kundeanalyser, kundeoppfølging samt vurdering av tjenester og produkter. Personopplysningene anvendes også for markedsføringsformål, for eksempel ved utsendelse av post, sms og e-post, om du ikke har reservert deg for direkte markedsføring (gjelder ikke for bedrifter). Du samtykker også til at personopplysningene, for disse formål, kan bli utlevert til andre virksomheter som JustPerformance.com AS samarbeider med, både innenfor og utenfor EU og EØS-området. Personopplysninger vil kunne bli utlevert til selskap som utfører tjenester for JustPerformance.com AS, som for eksempel infrastruktur og IT-tjenester, utføring av kundetjenester, behandling og analyse av markedsundersøkelser og utføring av statistiske analyser. Slike selskaper kan være etablert både innfor og utenfor EU- og EØS-området. Ved å godkjenne personvernpolicyen på outsearching.no ved kjøp eller utlevering av opplysninger, samtykker du til at dine personopplysninger overføres til land utenfor EØS.

3. HVOR LENGE LAGRES DINE OPPLYSNINGER?
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningslovens krav. Dette innebærer at dine opplysninger ikke lagres lenger det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen av opplysningene, med mindre annen lovgivningen pålegger eller tillater lagring i lengre tid.

4. RETT TIL INNSYN I OPPLYSNINGER OG ENDRING/KORRIGERING AV OPPLYSNINGER
I henhold til personopplysningslovens regler har du rett til innsyn i de opplysninger vi behandler om deg. Slik informasjon kan fås ved å rette en skriftlig og undertegnet forespørsel til oss. Forespørselen sendes til: JustPerformance.com AS, Behandlingsansvarlig, Storgata 10, 2000 Lillestrøm. Til samme adresse kan du også sende henvendelser vedrørende reservasjon mot direkte reklame (gjelder ikke for bedrifter) eller retting av feilaktig eller ufullstendig personopplysninger. Ved endring av opplysninger som du har gitt til JustPerformance.com AS, for eksempel ved endring av e-postadresse, navn eller betalingsopplysninger, ber vi deg informere JustPerformance.com AS om de korrekte opplysningene ved å sende en e-post til post@JustPerformance.com. Forespørsler om korrigering, sperring eller sletting av personopplysninger kan gjøres til enhver tid. Hvis du har reservert deg mot at dine opplysninger behandles for markedsføringsformål, vil opplysningene ikke bli behandlet for dette formålet. Har du tidligere samtykket kan du når som helst kontakte oss å reservere deg mot at vi skal benytte personopplysninger for markedsføringsformål.

5. TAUSHETSPLIKT
JustPerformance.com AS har taushetsplikt om personopplysninger som gjelder helsetilstand og andre personlige forhold. Tilgangen til personopplysninger er begrenset av taushetspliktregler og prinsippet om at tilgang er begrenset til personer som har saklig behov for opplysninger. JustPerformance.com AS sine medarbeidere som har behov for opplysningene i sitt arbeid har tilgang til opplysninger, men har taushetsplikt overfor uvedkommende. JustPerformance.com AS sine medarbeidere får kun tilgang til de opplysninger som er nødvendige for å kunne utføre sine arbeidsoppgaver.

6. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER FOR ANDRE FORMÅL
Personopplysninger som ikke anses sensitive i henhold til personopplysningslovens regler vil kunne behandles i vårt kunderegister som grunnlag for markeds- og kundeanalyser, kundeoppfølging samt vurdering av tjenester og produkter. Dette forutsetter at du uttrykkelig har godkjent det, for eksempel i forbindelse med bestilling av analyse eller ved å sende inn en forespørsel fra vår nettside. Personopplysningene kan da også anvendes for markedsføringsformål, om du ikke har reservert deg for direkte markedsføring (gjelder ikke for bedrifter). Med personopplysninger som ikke anses som sensitive menes opplysninger som ikke gjelder din helse, eksempelvis navn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Medarbeidere som trenger tilgang til dine personopplysninger for disse formålene vil da få tilgang til dem.

7. LENKER
Denne personvernpolicyen gjelder bare for bokklubbtilbud.no. bokklubbtilbud.no kan inneholde lenker til andre nettsteder. Når du følger lenker til andre nettsteder oppfordrer vi deg til å lese personvernpolicyen som gjelder for den aktuelle siden. JustPerformance.com AS tar ikke ansvar for andre nettsteders behandling av personopplysninger.

8. BRUK AV MINDREÅRIGE
Våre tjenester tilbys ikke mindreårige. Er du under 18 år kan du ikke bruke vårt nettsted, bestille våre produkter eller tjenester uten samtykke fra foreldre eller verge. Vi forsøker vårt ytterste å ikke samle personopplysninger fra eller om mindreårige brukere.

9. ENDRING AV PERSONVERNPOLICYEN
JustPerformance.com AS forbeholder seg retten til løpende å foreta endringer i denne policyen i den utstrekning endringene er nødvendige for å følge opp hendelser eller for å oppfylle nye rettslige eller tekniske krav. Alle endringer i denne personvernpolicyen vil bli publisert på bokklubbtilbud.no.

10. COOKIES
De aller fleste nettsider av i dag benytter seg av såkalte informasjonskapsler eller cookies for å bedre brukeropplevelsen. En informasjonskapsel er en tekstfil som ved besøk på eller interaksjon med en nettside legges i din nettlesers internminne. Med nytt lovverk og nye EU-regler for informasjonsinnhenting og personvern lurer mange på hva «cookies» er. Her finner du informasjon om hvordan vi bruker cookies på outsearching.no

Lov om elektronisk kommunikasjon krever at JustPerformance.com AS informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). Den såkalte «cookie paragrafen» sier følgende:

§ 2-7b Bruk av informasjonskapsler/cookies

Lagring av opplysninger i brukers kommunikasjonsutstyr, eller å skaffe seg adgang til slike, er ikke tillatt uten at brukeren er informert om hvilke opplysninger som behandles, formålet med behandlingen, hvem som behandler opplysningene, og har samtykket til dette. Første punktum er ikke til hinder for teknisk lagring av eller adgang til opplysninger:

– utelukkende for det formål å overføre kommunikasjon i et elektronisk kommunikasjonsnett.
– som er nødvendig for å levere en informasjonssamfunnstjeneste etter brukerens uttrykkelige forespørsel.

«Cookies» – eller «informasjonskapsler» – er en standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. En cookie er en liten tekstfil som legges i din nettlesers internminne, og den gjør at vi kan holde styr på hvilke nettsider du besøker, samt gir oss statistikk som vi bruker til å gjøre nettsidene våre bedre for brukerne våre. De fleste moderne nettlesere (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptere cookies automatisk, men du kan selv velge å endre innstillingene slik at cookies ikke blir akseptert. Vi gjør oppmerksom på at det vil føre til at svært mange nettsider ikke vil fungere optimalt om du ikke aksepterer cookies.

Som de fleste andre nettsteder samler vi inn informasjon automatisk og lagrer den i loggfiler på våre servere. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, hvilken type nettleser man bruker på våre sider, bredbåndsleverandører (ISP), operativsystemer, dato og tid for besøk, samt en del data om navigasjon.

Informasjonen vi samler inn bruker vi til å analysere trender, slik at vi kan gjøre nettsidene våre bedre for deg som besøker oss på nett. Informasjonen vil kun benyttes internt og vil ikke videreføres til noen 3. part og/eller andre personer utenfor Outsearching.com AS. Vi lagrer aldri informasjon som kan identifisere deg personlig via cookies.

Cookies på våre sider:

NCS_
NetScaler er en tjeneste vi bruker for å holde sidene våre raske, sikre og tilgjengelige for våre besøkende. NetScaler setter to cookies, en for HTTP og en for HTTPS, og begge cookies blir slettet når du forlater våre sider eller lukker netleseren. SID
Denne cookien setter din sesjons-ID og slettes så snart du forlater våre sider eller lukker nettleseren.

NEWSLETTER_EMAIL
Dette er en cookie som «husker» e-post adressen din når du abonnerer på vårt nyhetsbrev. Den slettes automatisk når du forlater våre sider eller lukker nettleseren.

AUTHENTICATIONSTATETOKEN
Settes for å sjekke at nettleseren din kan bruke sikre (HTTPS) sider hos oss. Slettes når du forlater våre sider (session cookie).

Google Analytics cookies:

__UTMZ
Denne ser hvor du kom fra (søkemotor, nøkkelord, link, etc.) når du landet på våre sider. Vi bruker Google Analytics både internt på våre sider, men også i bannere og bilder. Derfor kan du av og til se to cookies som heter __utmz.

__UTMA
Denne holder styr på hvor mange ganger du har vært inne på våre sider, slik at vi kan se hvor mange brukere vi har som er inne for første gang og hvor mange som kommer innom våre sider oftere.

__UTMB OG __UTMC
Disse holder styr på hvor lenge du befinner deg inne på våre sider, og hvor lenge besøket varer. Disse slettes når du forlater våre sider.

11. HVORDAN KONTAKTE OSS
Dersom du har spørsmål, bekymrigner eller klager vedrørende vår personvernpolicy, eller dersom du ønsker å bruke din rett til innsyn og eventuelt endring eller sletting av data, ber vi deg om å ta kontakt via vårt kontaktskjema på bokklubbtilbud.no – eller å sende en epost til dpo@JustPerformance.com

SIST OPPDATERT
Denne cookie og personvernpolicyen ble sist oppdatert 13. august 2018